tiistai 27. syyskuuta 2016

Mäkikuismaa, Hypericum perforatum, ei saa tilata iHerbistä


Tiedustelin Fimeasta mäkikuisman Now-Foods-St-John-s-Wort-300-mg-250-Veggie-Caps ja Nature-s-Answer-St-John-s-Wort-Alcohol-Free-1000-mg-30-ml tilaamista USA:sta. Mäkikuismaa sisältävät valmisteet ovat lääkkeen rajalla: Alkoholiuutteet ovat todennäköisimmin lääkkeen puolella luokittelussa. Itsehoitolääkkeeseen rinnastuvan valmisteen saa tilata apteekista ETA:n alueelta. (3 kk:n käyttöä vastaavan määrän 1 pakkauksessa/tilauksessa)

Euroopan lääkeviraston monografian mukaan alkoholiuutteet ovat lääkkeitä.

Hypericum perforatum - on lääkerohdos.

Euroopan lääkeviraston monografian mukainen tuote katsotaan lääkkeeksi.
Lääkeluokittelu perustuu tuotteen koostumuksen ja esitystavan arviointiin.
Tuotteet arvioidaan valmistekohtaisesti luokittelussa. Rohdos on lääkerohdos, jolla on merkittävä määrä yhteisvaikutuksia muiden lääkeaineiden kanssa.


Mäkikuismaa käytetään yleisesti lääkkeenomaisesti (well-established medicinal use).

Lääkkeitä ovat seuraavat uutteet:
A) Dry extract (DER 3-7:1), extraction solvent
methanol (80% v/v)
B) Dry extract (DER 3-6:1), extraction solvent
ethanol (80% v/v)
C) Dry extract (DER 2.5-8:1), extraction
solvent ethanol (50-68% v/v)

Mäkikuisman ylläolevia A- ja B-uutteita  käytetään lievän masennuksen hoidosta keskivaikean masennuksen hoitoon. C-uutetta käytetään lyhytaikaisten masennusoireiden hoitoon.

ANNOSTUS:
Aikuiset ja vanhukset uute A:
                   kerta-annos 300-600 mg
                   1-3 kertaa päivässä
                   päiväannos 600-1800 mg

Aikuiset ja vanhukset uute B:
                   kerta-annos 900 mg
                   kerran päivässä
                   päiväannos 900 mg

Aikuiset ja vanhukset uute C:
                   612 mg kerran päivässä
                   tai
                   kerta-annos 250-650 mg
                   2-3 kertaa päivässä
                   päiväannos 500-1200 mg

Mäkikuisman käyttöä lapsille ja alle 18-vuotiaille ei suositella, koska asiasta ei ole tarvittavaa näyttöä ja tietoa.

Vaikutuksen pitäisi alkaa näkyä 4 viikon kuluessa mäkikuisman käytön aloittamisesta.

Käytön aikana kannatta välttää suurta UV-altistusta.

Lääkityksiä käyttävien tulee keskustella lääkärinsä kanssa ennen mäkikuisman käytön aloittamista.

Käytettävissä oleva kokemus mäkikuisman käytöstä raskauden ja imetyksen aikana on riittämätöntä ja mäkikuisman käyttöä tulee näin ollen välttää.

Mäkikuismaa on perinteisesti käytetty lukuisiin indikaatioihin kuten lievään tai keskivaikeaan masennukseen, lyhytaikaiseen henkisen väsymyksen hoitoon, ihon pienialaisten inflammaatioiden kuten auringonpolttaman tai ihon haavaumien hoitoon, tai mahasuolikanavan oireiden hoitoon.

Mäkikuismalla on kohtalainen, plaseboa parempi teho masennuksen hoidossa ja sen teho vastaa standardihoitona pidettyjen masennuslääkkeiden tehoa, mutta sillä on vähemmän haittavaikutuksia kuin masennuslääkkeillä. Euroopan lääkeviranomainen EMA on antanut kahdelle tarkkaan kuvatulle mäkikuismauutteelle (kuivauute, DER 3-7:1, uutteen liuotinaine metanoli 80% v/v, vuorokausiannos 600-1800 mg; ja kuivauute, DER 3-6:1, uutteen liuotinaine etanoli 80% v/v, vuorokausiannos 900 mg) vakiintuneeseen lääkinnälliseen käyttöön perustuvan indikaation lievien ja keskivaikeiden masennusjaksojen hoitoon. Tarkoin kuvattu kolmas mäkikuismauute (kuivauute, DER 2.5-8:1, uutteen liuotinaine etanoli 50-68% v/v, vuorokausiannos 500-1200 mg) on saanut vakiintuneeseen lääkinnälliseen käyttöön perustuvan indikaation lyhytaikaiseen (enintään 6 viikkoa kestävään) lievän depression hoitoon.

Potilaiden, joilla on käytössä CYP3A4-, CYP2C9- tai CYP2C19-entsyymien kautta metaboloituvia lääkeaineita ei tule käyttää mäkikuismavalmisteita. Erityisesti siklosporiinin, takrolimuusin, amprenaviirin, indinaviirin tai muiden proteaasi-inhibiittoreiden, irinotekaanin ja varfariinin käyttö on mäkikuisman käytön vasta-aihe.

Mäkikuisman käyttöön useimmin liittyneitä haittavaikutuksia ovat pahoinvointi, mahasuolikanavan oireet (vatsakipu, ripuli, ruokahalun heikkeneminen), suun kuivaminen, huimaus, levottomuus, vapina ja uupumus. Allergisia iho-oireita voi esiintyä käyttöön liittyen. Valoyliherkkyysreaktioita on kuvattu mäkikuisman käyttöön liittyen. Mäkikuisma on serotoniinin takasinoton estäjä ja sen käyttö lisää verenvuotoriskiä. 


Mäkikuisma sisältää hyperforiinia ja sen homologeja, naftodiantroneja (mm. hyperisiiniä), flavonoideja, prosyanideja, ksantoneja ja kasviöljyä. Ei ole täysin selvillä, mikä tai mitkä mäkikuisman sisältämistä aineista vastaavat rohdoksen varsinaisista farmakologisista vaikutuksista, mutta prekliinisen tiedon mukaan aktiivisiin aineisiin lukeutuvat mm. hyperisiini, pseudohyperisiini, hyperforiini, flavonoidit ja oligomeeriset prosyanidit.

Hyperisiinin määrä tulee mainita mäkikuismavalmisteessa.Lähteet:
Herbalbase- Duodecim
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Herbal_-_Community_herbal_monograph/2010/01/WC500059145.pdf

lauantai 24. syyskuuta 2016

Benfotiamiini


Doctor-s-Best-Benfotiamine-150-with-BenfoPure-150-mg-120-Veggie-Caps


BENFOTIAMIINI on rasvaliukoinen vitamiini, jolla ei ole todettu mitään sivuvaikutuksia.

Ehkäisee aterianjälkeisen verensokerin nousun haitat

Tehokkaampi kuin tavallinen vesiliukoinen B1-vitamiini eli tiamiini (tiamiinihydrokloridi)

Tehokas diabeettisen neuropatian ehkäisyssä ja hoidossa
 
Ehkäisee alkoholin ja tupakoinnin haittoja

Ehkäisee mitokondrioitten ja DNA:n vaurioita

Hidastaa ikääntymismuutoksia

Suojaa sydäntä, verisuonia ja hermoja

Suojaa vakavilta munuaisvaurioilta

Ehkäisee ravinnossa olevien AGE-tuotteiden haittavaikutukset valtimoissa

Benfotiamiini pääsee perifeeriseen hermokudokseen ja aivoihin, jotka koostuvat suureksi osaksi rasvasta.


Ihminen ei kykene varastoimaan tiamiinia. Alkoholi ja insuliini estävät tiamiinin imeytymistä vereen. Diabeetikko erittää tiamiinia 15 kertaa nopeammin virtsaan kuin ei-diabeetikko. Puutetta ei voida korjata ruokavaliolla, vaan tiamiinia tarvitaan ravintolisänä, mieluiten benfotiamiinia. Benfotiamiini normalisoi sekä glukoosin että insuliinin toimintoja.

Diabeetikon kannattaa alkaa käyttää benfotiamiinia säännöllisesti mahdollisimman varhain. Se suojaa diabeetikon sydäntä sokeristumisen haitoilta ehkäisten siten sepelvaltimotautiin, sydäninfarktiin ja sydämen vajaatoimintaan sairastumisen riskiä. Diabeetikoilla sopiva käyttömäärä benfotiamiinia on ollut 300-1200 mg päivässä.Glykolysaation lopputuotteita eli AGE-tuotteita (Advanced Glycation End products) on ruoka-aineissa ja niitä syntyy valmistettaessa liharuokaa korkeassa lämpötilassa, mutta niitä syntyy myös elimistössä sokereista, rasvoista ja valkuaisaineista normaalissa aineenvaihdunnassa etenkin vanhemmiten. AGE:t kiinnittyvät solujen reseptoreihin (vastaanottimiin) ja laukaisevat tulehdussytokiinien ja vapaiden radikaalien tuotantoa soluissa. AGE:t heikentävät akuutisti valtimoiden laajentumiskykyä, ja niinpä runsaasti AGE:tuotteita sisältävät ruoat ja juomat voivat ajan oloon jäykistää valtimoita. Lisäksi AGE:t vaurioittavat munuaisia, eritoten diabeetikoilla. 

AGE-tuotteet on yhdistetty sydän- ja munuaissairauksiin, insuliiniresistenssiin, diabetekseen, sarkopeniaan ja Alzheimerin tautiin. Niiden ajatellaan myös aiheuttavan ennenaikaista ikääntymistä. Erityisen hankalaa AGE-tuotteissa on se, että ne kerääntyvät ajan mittaan elimistöön.

Todellisilla ihmiskokeilla on osoitettu benfotiamiinin sen paremman biosaatavuuden vuoksi estävän solunsisäisen AGE:n muodostumista huomattavasti paremmin kuin tiamiinin. Benfotiamiinin uskotaan ehkäisevän sekä hapetus- että tulehdusstressiä.


Benfotiamiinivalmiste verensokerin tasaamiseen, ehkäisemään ikääntymismuutoksia sekä antamaan suojaa sydämelle, verisuonille ja hermoille.


Apua hermokipuihin
 
"Turkulainen lääkäriasema määrää potilailleen Benfotiamiini valmistetta erilaisiin hermokipuihin. Benfotiamiinin vaikutus on ollut tehokasta ja hämmästyttävän nopeaa. Erityisesti diabeetikot ovat saaneet siitä apua. Benfotiamiini (rasvahakuinen B1-vitamiini) on paljon tehokkaampi ja turvallisempi kuin tavallinen vesiliukoinen B1-vitamiini eli tiamiini. Suun kautta nautittu benfotiamiini nostaa veren ja kudosten tiamiinipitoisuutta paljon enemmän kuin vesiliukoinen tiamiini. Benfotiamiinin ylivoimaisuus (perinteiseen B1-vitamiinin nähden) perustuu sen kykyyn tunkeutua rasvoista muodostuneisiin solukalvoihin."


Doctor's Bestin Benfotiamiini on erinomainen lisä diabeetikolle. Benfotiamiini on rasvaliukoinen B1-vitamiinijohdannainen ja paremmin ihmiskehon hyödynnettävissä ja fysiologisesti aktiivisempi kuin B1-vitamiini. Se tukee normaalia sokeriaineenvaihduntaa ja voi vähentää riskiä sairastua diabeteksen lisätauteihin. 

Benfotiamiini on tiamiinin rasvaliukoinen muoto ja kykenee siten tunkeutumaan huomattavasti tehokkaammin rasvahappopitoisiin solukalvoihin. Benfotiamiinin on todettu ravinnelisänä voimakkaasti vähentäneen ihmisen kokemaa hermoperäistä kipua (8,2:sta 2,5:een subjektiivisella arviotasolla), parantaneen värähtelyn havaintokykyä, lisänneen dramaattisesti hermojen johtonopeutta, palauttaneen normaalin verisuonten relaksaation ja nopeuttaneen haavojen parantumista, tehostaneen munuaisten toimintaa, sydänsolujen toimintaa yms.

"Nyt olen käyttänyt pari kuukautta tätä ainetta,3*150mg,vuorokausi.Olen saanut nukuttua yöni heräämättä jalkasärkyyn. Tätä ennen yöt oli hirveitä ei voinut nukkua kuin pätkäunia.Neuropatiasta olen kärsinyt jo 15 vuotta. Diabeettinen neuropatia on todettu, jo kaksi kertaa tutkittu. Lääkearsenaali on melkoinen, siinä on kokeiltu kaiken mailman särkylääkkeet heikoin tuloksin."

"Moni on saanut kuulemma apua diabetekseen benfotiamiinista."


Benfotiamiini on B1-vitamiinin eli tiamiinin rasvahakuinen johdannainen, ei sen kummempaa, mutta se apu, jonka se antaa niin monille.


Elintarvikelainsäädännön muutoksen myötä  v. 2010 benfotiamiinia ei enää saa pitää kaupan EU:n alueella ravintolisissä. Fimea ei ole luokitellut yhtään benfotiamiinia sisältävää valmistetta (tilanne 26.9.2016). Lääkeluokittelussa valmiste luokiteltaisiin päiväannoksen perusteella. Tilaat tuotteen siis omalla riskillä, jos tilaat.
 


Lähteet:
http://www.tritolonen.fi/artikkelit/23-benfotiamiini-diabeetikon-tarkea-ravintolisa
http://www.luontaisnetti.fi/index.php?valikko=valikko&sivu=luontaistuotteet_asiakaspalautteita_luontaistuotteista 
http://fitnessfirst.fi/doctor-s-best-benfotiamiini-300mg-60-kapselia.html
http://keskustelu.diabetes.fi/index.php?topic=1873375.0 
http://www.terraternal.com/Products/ProductDetails/fi/Benfotiamine/577/91.aspx
http://www.tritolonen.fi/uutiset/258-diabetes-valtimomuutokset-ruoka-ja-juomatavat-ja-benfotiamiini 
http://ruohikolla.blogspot.fi/2011/06/vahenna-paistamista-hidasta.html


perjantai 23. syyskuuta 2016

Juice Plus+ on saanut kilpailijan Juice FestivKasvipohjaiset ravintoaineet ovat kasveista saatavia luonnollisia ainesosia, joista kasvit saavat ainutlaatuisen värinsä. Ravintoterapeuttien suosituksen mukaan joka päivä tulisi syödä kaikkia sateenkaaren värejä. Helpommin sanottu kuin tehty.

Hedelmät ja vihannekset jaetaan viiteen ryhmään: punainen, oranssi/keltainen, vihreä,sininen/purppura, ja valkoinen.


Punaisten ryhmään kuuluvat mm. punaiset omenat, karpalot, vesimeloni, vaaleanpunainen greippi, guava, granaattiomena, retiisit, vadelmat, mansikat, acerolakirsikat ja tomaatit. Punaisista hedelmistä ja vihanneksista saat lykopeenia ja ellagihappoa.

Lykopeeni on tyydyttämätön karotenoidi, joka on luonnollinen väriaine. Lykopeeni on tehokas antioksidantti, joka suojaa soluja vapaiden radikaalien aiheuttamilta vaurioilta. Lykopeenilla voi olla myös positiivinen vaikutus elimistön luonnolliseen puolustuskykyyn. Lykopeenia on runsaasti tomaatissa ja tomaatista valmistetuissa tuotteissa. Lykopeeni voi vähentää riskiä sairastua eturauhassyöpään.

Ellagihappo on fenoliyhdiste ja eräs polyfenoli. Ellagihappo ei ole elimistölle elintärkeä, mutta sen antioksidanttiominaisuudet ovat tehneet siitä ravitsemustutkimuksen kiinnostuksen kohteen.

Paras ellagihapon luonnollinen lähde on vadelma, mutta sitä on myös mansikoissa, karpaloissa, saksanpähkinöissä, pekaanipähkinöissä ja granaattiomenoissa. 


Oranssien ja keltaisten hedelmien ja vihannesten ryhmästä löytyvät mm. appelsiinit, cantaloupemelonit, porkkanat, aprikoosit, bataatit, mandariinit, kurpitsat, papaijat, maissi, ananas, sitruuna ja passiohedelmät. Tästä ryhmästä saa alfakaroteenia, beetakaroteenia, hesperidiiniä ja beetakryptoksantiinia.

Hesperidiini on flanovoidi, jota on paljon sitrushedelmissä. Sitruunan ja appelsiinin kuorissa ja kalvoissa on runsaasti hesperidiiniä. Hesperidiini kuuluu aineisiin, joita aiemmin kutsuttiin P-vitamiineiksi, ja sen arvellaan vaikuttavan yhdessä C-vitamiinin kanssa. Ne vahvistavat hiussuonia, muodostavat kollageenia sidekudoksissa ja auttavat hyvän vastustuskyvyn ylläpitämisessä.

Beetakryptoksantiini on voimakas antioksidantti, joka suojaa soluja ja niiden DNA:ta vapaiden radikaalien aiheuttamilta vaurioilta. Beetakryptoksantiini näyttää suojaavan erityisesti keuhkosyövältä. Se lisää myös uuden luun muodostumista ja estää jo muodostuneen luun hajoamista ollen siten hyödyksi osteoporoosin ravitsemushoidossa. Beetakryptoksantiini voi myös vähentää nivelreumaan sairastumisen riskiä. Ja voi tämä karotenoidi ehkäistä sydän- ja verisuonitautejakin.


Vihreä ryhmä tarjoaa luteiinia/zeaksantiinia, isoflavonoideja, isotiosyanaattia ja EGCG:tä. Tämän ryhmän kasveja ovat mm. lehtikaali, kaalit, pinaatti, vihreät paprikat, vesikrassi, salaatinlehdet, kesäkurpitsa, parsakaali, ruusukaali, vihreät pavut, soijapavut ja vihreä tee.

EGCG eli epigallokatekliinigallaatti on vihreässä teessä oleva kasvipohjainen ravintoaine. EGCG on fenoliyhdiste ja tehokas antioksidantti. 

Isotiosyanaatti voi auttaa suojaamaan keuhkoja syövältä ja jarruttaa syövän leviämistä. Isotiosyanaatin on osoitettu hidastavan syöpäsolujen muodostumista ja kehittymistä. Se auttaa elimistöä suojelemaan elimistöä monia syöpiä vastaan kuten rinta-, keuhko-, eturauhas-, paksusuolen- ja haiman syöpä, sekä leukemia.


Sinisten ja purppuran ryhmään kuuluvat mm. viikunat, viinirypäleet, mustikat, boysenmarjat, punakaali, mustaherukat, violetit bataatit, mustapavut, luumut, juurikkaat ja mesimarja. Tämä väri viittaa resveratrolin ja antosyanidien saantiin. 


Valkoisten ryhmästä saa allisiinia ja kversetiiniä. Ryhmään kuuluvat mm. turnipsit, sipulit, sienet, piparjuuri, valkoiset kidneypavut, palsternakka, valkosipuli, kukkakaali, mustasilmäpavut, ja päärynät. 

Kversetiiniä käytetään kroonisten tulehdus- ja rappeumasairauksien ennaltaehkäisyssä ja tukihoidossa. Se hillitsee tulehdus- ja allergiaprosesseja vähentämällä elimistön histamiinin eritystä luonnollisella tavalla.
 


JA PYSYT MENOSSA MUKANA!
 


Lähteet:
http://ruohikolla.blogspot.fi/2011/12/variaine-jolla-on-merkittavia.html
http://kuntoplus.fi/terveellinen-ravitsemus/parsakaali-tekee-hyvaa-keuhkoille 
http://askelterveyteen.com/papaijan-siementen-terveyshyodyt/ 
http://luontainenterveys.fi/index.php/tuotteet/kversetiini/ 

maanantai 12. syyskuuta 2016

HealthForce Superfoods apua miten kyseenalaistettava laatu


Healthforce-Nutritionals ravintolisiä myydään iHerbissä ja olen niitä itsekin kehunut. Nyt täytyy kuitenkin kyseenalaistaa asianlaita.

http://www.naturalnews.com/055266_shilajit_heavy_metals_health_warning.html

HealthForce Shilajit Supreme -tuotteesta on löytynyt hälyttävän suuret määrät raskasmetalleja: lyijyä ja arsenikkia. Myös kuparia, nikkeliä ja alumiinia tuotteesta löytyi paljon. Kyseinen tuote on kielletty Kanadassa korkean lyijypitoisuuden takia. IHerbissä ei onneksi tätä tuotetta ole myynnissä, mutta miten mahtaa olla muiden HealthForce-tuotteiden puhtauden ja terveellisyyden kanssa???
Lyijy on yksi kaikkein eniten tutkituista ympäristömyrkyistä, joka erityisesti tetraetyylilyijyn käyttöönoton jälkeen (käyttö pääasiassa bensiinin lisäaineena) 1990-luvulle saakka muodostui merkittäväksi terveysriskiksi. Aiemmin lyijyä käytettiin myös mm. maaleissa, joita saattaa olla vielä joillakin pinnoilla ja esineissä. Metsästyksessä ja ammunnassa käytettiin aiemmin lyijypitoisia ammuksia; vesijohdoissa on aiemmin käytetty lyijypitoisia juotosliitoksia; samoin elektroniikassa juotosaineena on käytetty lyijyä. Kaikista näistä lähteistä kertyy vähäninen lyijyaltistus, joka saadaan pääasiassa ravinnon mukana.

Pitkäaikainen ja jatkuva lyijylle altistuminen saattaa aiheuttaa aikuisilla ennenaikaista muistin heikkenemistä. Lyijy on kytketty erittäin suureen määrään erilaisia terveysvaikutuksia kuten munuaisvauriot, kuulohäiriöt, henkisen kehityksen häiriöt, älykkyysosamäärän lasku, anemia, ja virtsakoostumuksen muutokset. Selkein näyttö lyijyn haitoista koskee lasten älyllistä kehittymistä.

Lyijy kertyy luuhun, josta sitä vapautuu vereen vielä vuosien kuluttua sen jälkeen, kun altistuminen on päättynyt. Lyijy on luokiteltu todennäköisesti syöpää aiheuttavaksi aineeksi.

Lähteet:
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=uut00333&p_teos=uut&p_osio=109&p_selaus=
http://fi.opasnet.org/fi/SETURI/TEKAISU:_Lyijyn_tautitapausm%C3%A4%C3%A4r%C3%A4_ja_tautitaakka_arviot 
http://www.hs.fi/hyvinvointi/a1424838918081

tiistai 6. syyskuuta 2016

Monivitamiinien bestselleri elämänmuutoksen tukenaJokaisen on mahdollista kasvaa ja elää itsensä näköistä elämää.
Nature-s-Way-Alive-Max-Potency-Multi-Vitamin-No-Added-Iron-180-Tablets 

3 suurehkoa tablettia päivässä, mahdollisuus jakaa annos kolmelle eri aterialle
Runsaasti D3-vitamiinia
Ei ärsytä vatsaa
Enemmän energiaa
Toisille sopii, toisille ei


Kun elämään tulee lisää vaihtoehtoja, jousto lisääntyy. Joustavuus on tutkitusti yhteydessä koettuun hyvinvointiin. Monesti paras keino päästä pattitilanteesta eteenpäin on yksinkertaisesti vain kokeilla vanhan toimintamallin sijaan jotain uutta.
Nature-s-Way-Alive-Once-Daily-Women-s-Ultra-Potency-Multi-Vitamin-60-Tablets

Vain yksi suurehko tabletti päivässä

Nature-s-Way-Alive-Max3-Daily-Multi-Vitamin-180-Tablets

Sisältää myös rautaa
Uuden asian ymmärtäminen ja haltuun saaminen vaatii paitsi motivaatiota myös sitkeää ja sinnikästä harjoittelua. Erityisen tärkeää harjoittelu on silloin, kun on opittava pois vanhasta tavasta ja korvattava se uudella. Oletko tullut ajatelleeksi, että juuri opittuna taito on oikeastaan arvokkaimmillaan. Se on silloin myös helpoiten avattavissa ja selitettävissä muille: näin sen teen, tällaisia asioita prosessissa käytän.


Nature-s-Way-Zinc-Lozenges-Wild-Berry-Flavor-60-Lozenges 

Imeskeltävä tabletti häätämään flunssa ja kurkkukipu


Terveys 2050 -raportin mukaan suuri osa terveydestä syntyy tulevaisuudessa pääosin terveydenhuollon ulkopuolella.
Maailman muutostahdin nopeutuessa toimivin selviytymisstrategia näyttäisi olevan muutokseen mukautuminen. Tämä taas edellyttää asennetta, jossa oppimisella on keskeinen rooli. Tulevaisuudessa omaa osaamista joutuu kehittämään koko ajan, ellei niin jo ole.

Ihmisen oma tavoitteellinen toiminta voi lisätä hänen onnellisuuttaan 40 prosentilla. Näin siis se, millaisia valintoja tekee, miten mieltään käyttää ja miten suhtautuu haasteisiin, vaikuttaa siihen, kuinka onnelliseksi itsensä kokee.
Aivot ovat supermuovautuva järjestelmä. Pitkäaikaisessa harjoittelussa ne sopeutuvat kohtaamaan ne haasteet, joita ihminen itselleen asettaa. Kykyjen kehitykselle ei ole mitään etukäteen nähtävissä olevaa ylärajaa.

Se, miten aamunsa aloittaa, vaikuttaa siihen, millainen päivästä tulee. Aamu ikään kuin virittää tulevan päivän tietylle taajuudelle, joka jatkuu halki päivän mahdollisesti aina iltaan asti.

Etenkin, jos otetaan huomioon tahdonvoimatutkimuksen luoma tietämys siitä, että tahdonvoima on päivän mittaan ehtyvä varanto, suuria ponnisteluja vaativan päivän aloittamisella on merkitystä.


 

Nature-s-Way-Alive-Fruit-Source-Vitamin-C-120-Veggie-Caps

Hedelmistä peräisin oleva C-vitamiini kapseleissa
 

VIESTIEN HAVAINNOLLISUUS JA KUVALLISUUS OVAT SUORAAN YHTEYDESSÄ NIIDEN LÄPIMENOON KILPAILEVIEN VIESTIEN KAAOKSESSA!

Elämänmuutosten tukeminen onnistuu parhaiten silloin, kun se on tehty mahdollisemman elämykselliseksi. Tässä eri aisteilla ja niiden puhuttelemisella on olennainen tehtävä.
 

Lähteet: iHerb tuotekommentit
Tukiainen Maaretta, Hyvän mielen taidot, PS-kustannus 2016