torstai 16. marraskuuta 2017

Ihmemolekyyli tauriini kelpaa talousjärkeilijällekin


Ihmisen menestystä voi pidätellä statusvertailu. Jos kollegasi on työssään etevä, saatat alisuorittaa, sillä et sisimmässäsi usko, että voit koskaan nousta hänen tasolleen.
Tauriini (kemiallisesti sulfonihappo) on rikkiä sisältävä aminohappo ja vahva antioksidantti, joka voi auttaa saavuttamaan monenmoisia tavoitteita. Mitä konkreettisempia tavoitteet ja välitavoitteet ovat, sen helpompaa niiden saavuttaminen on. Tauriini parantaa hämäränäköä, jolloin pystyt helpommin ajamaan pimeällä treeneihin ja koulutuksiin. Tauriini ehkäisee myös kouristuksia ja kipua.

Tavoitteet kannattaa kirjata paperille, jolloin päämäärä kirkastuu. Tauriini parantaa aivojen keskittymiskyky- ja muistitoimintoja.

Se miten näet ja koet elämää, ei ole ainoa ja oikea tapa. Täysin erilaisen persoonan näkökulma on aivan yhtä oikea. Tauriinilla ei ole sivuvaikutuksia. Sitävastoin tauriini ehkäisee rytmihäiriöitä, estää sydänlihaksen ja suoliston tulehduksia. Tutkimusten mukaan korkeammat tauriinipitoisuudet vähentävät huomattavasti sydänsairauksista johtuvia kuolemia sekä alentavat kolesterolia ja verenpainetta.
Taloustieteessä ja politiikassa päädytään yksinkertaistuksiin, kun ajatellaan että ihmistä voi ohjailla palkkioin ja rangaistuksin. Tauriinista näyttää olevan hyötyä varsinkin ihmisille, joiden kolesteroliarvot ovat korkeat. Lisäksi tauriinin runsaasta saannista voi olla hyötyä diabeteksen ja korkean verenpaineen ehkäisyssä. Tummalihainen siipikarja ja merenantimet ovat usein merkittäviä tauriinin lähteitä. Vegaaneilla tauriinin saanti jää hyvin vähäiseksi.

On paljon tutkimuksia siitä, miten paljon olosuhteet vaikuttavat ihmisen päätöksentekoon. Jos viinikaupassa soi klassinen musiikki, ihmiset ostavat kalliimpia viinejä, ja jos soittolistalla on saksalainen musiikki, ihmiset ostavat saksalaisia viinejä. Jos tippirasia on sydämenmuotoinen, asiakkaat jättävät suurempia tippejä. Tauriinilla on tärkeä rooli lihasten supistumisen säätelyssä. Eläinkokeissa tauriini onkin vähentänyt sydänkohtausten määrää ja auttanut epilepsiakohtauksissa.

Terveillä ihmisillä ruokavalio on tauriinin pääasiallinen lähde. Tauriinin synteesi on rajallista; sitä muodostuu elimistössä päivittäin 50–125 mg. Stressi kuitenkin vähentää synteesiä, minkä vuoksi eräät tutkijat ovat pitäneet sitä ihmiselle ehdollisesti välttämättömänä. Tauriinin synteesi elimistössä voi myös heikentyä ikääntymisen vuoksi. Lisäksi se on välttämätön imeväisikäisille — sitä on saatava joko äidinmaidosta tai äidinmaidonkorvikkeista.
Ihmisen ajattelu on täynnä vinoumia: kun asia toistuu usein, se tuntuu todemmalta kuin esiintyessään vain kerran. Ihminen havaitsee helpommin yksityiskohtia, jotka vahvistavat hänen ennakkokäsityksiään. Jos pörssiyhtiön nimi on lyhyt, se tuntuu luotettavammalta. Yleisesti ottaen kalkkuna näyttää olevan parempi tauriinin lähde kuin broileri.

Vuorovaikutus on ihmisen valttikortti. Koska ihminen on oikeastaan hidas, heikko ja pieni eläin, vuosituhansien läpi selviäminen on edellyttänyt yhteistyötä. Yhteistyö edellyttää ihmiseltä empatian taitoja. Toisin kuin muissa aminohapoissa tauriinimolekyylissä on sulfonyyliryhmä eikä karboksyyliryhmä. Tauriini ei siksi ole proteiinin ainesosa eikä osallistu proteiinisynteesiin. Maksassa tauriini liittyy sappihappoihin ja muodostaa taurokolihappoa ja sen johdoksia. Ne erittyvät sapen mukana suoleen, jossa ne edistävät rasvojen imeytymistä.

Ihmisellä on liuta mekanismeja, jotka tukevat sitä, että ymmärtäisimme toisiamme, toistemme tunteita ja tekoja ja että tekisimme epäitsekkäitä tekoja. Meidät on viritetty nauttimaan toisten auttamisesta. Tauriini kokkaroituu helposti. Kokkareistakin tauriinijauhetta 3 g päivässä seitsemän viikon ajan nauttineet ylipainoiset koehenkilöt laihtuivat ja monet sydänsairauksien riskitekijät vähenivät.
Eräässä tutkimuksessa tutkittiin aivotoimintaa koehenkilön pelatessa peliä. Kun ihminen teki pelissä epäitsekkäitä, toisia hyödyttäviä valintoja, aivojen motivaatioon ja mielihyvään liittyvät rakenteet olivat aktiivisempia. Aivotutkijat väittävätkin, että ihminen ei ole itsekäs, vaan luonnostaan antelias.

Tauriini on osoittautunut kasvuikäisten välttämättömäksi ravintoaineeksi. Sen arvellaan toimivan hermovälittäjäaineena tai hermosolujen toimintaa säätelevänä viestintäaineena keskushermostossa ja silmän verkkokalvolla ja toimivan elimistön omana antileptinä. Tauriini säätelee solujen vesitasapainoa, säätelee sydämen rytmisyyttä ja supistusvoimaa, osallistuu ruumiin lämpötilan ja hormonien erityksen säätelyyn sekä todennäköisesti suojelee hermosoluja vaurioilta.

Itsekontrollia tarvitaan, jos halutaan toimia itsekkäästi. Avokätisyys on meidän tehdasasetuksemme. On lukuisia tutkimuksia siitä, että sosiaaliset palkkiot aktivoivat mielihyvän alueita aivoissa yhtä lailla kuin raha. On myös tutkimuksia siitä, että ihmiset tekevät yhteistyötä, vaikka se ei ole heille taloudellisesti kannattavaa. Useimmat tauriinin vaikutuksista johtuvat siitä, että tauriini vähentää solukalvojen ärtyvyyttä säädellen kalsiumionien permeabiliteettia.
Raha muuttaa ihmisen ajattelua. Tutkimustuloksia on runsaasti. Ihminen on valmis tekemään sosiaalisia palveluksia vaikka kuinka pitkälle, mutta loukkaantuu, jos niille laitetaan hintalappu. Tauriini voi parantaa verensokerin kontrolloimista ja se saattaa olla hyödyllinen 2-tyypin diabetesta vastaan.

Ihminen voi olla valmis auttamaan pizzapalkasta, mutta närkästyy, jos hänelle tarjotaan vastaava määrä rahaa. Esimerkin irrationaalisuudesta tarjoaa myös päiväkoti, jossa myöhässä lapsiaan hakevia vanhempia alettiin sakottaa. Odotusten  vastaisesti vanhemmat jatkoivat myöhästelyä. Myöhästymiselle oli annettu hinta, joten nyt vanhemmat voivat myöhästyä potematta huonoa omaatuntoa.

Sokeritautia sairastavien tauriinitasot ovat alhaisemmat kuin terveillä henkilöillä. Elimistö tuottaa itse tauriinia jonkin verran, ja sen muodostamiseen tarvitaan ravinnossa välttämätöntä aminohappoa, metioniinia. Tauriinia voidaan pitää metioniiniaineenvaihduntareitin lopputuotteena, sillä se ei hajoa elimistössä ja erittyy virtsaan enimmäkseen sellaisenaan.
Taloustieteen ihmiskäsityksellä on väliä, koska taloustieteilijöillä on paljon valtaa julkisessa keskustelussa. Taloustieteen ylivallan takia käsityksemme ihmisluonnosta yksinkertaistuu liikaa. Oletuksia ihmisluonnosta yksinkertaistetaan, koska tutkijoiden kapasiteetti on rajallinen. Jos luotaisiin todellisuutta vastaava malli, se olisi niin monimutkainen, ettei ihminen kykenisi sitä ymmärtämään.

Koska tauriini estää neuronien impulssituotantoa ja hermosolujen ylenmääräisiä purkauksia, sitä on yritetty käyttää epilepsialääkkeenä sekä koe-eläinmalleissa että kliinisissä hoitokokeiluissa. Sillä ei ole suurinakaan annoksina sivuvaikutuksia, mutta kliininen teho on varsin vaihtelevaa. Osa epileptikoista on reagoinut suotuisasti, aivosähkökäyrä on ollut selvästi parempi kuukauden tauriinilääkityksen jälkeen ja potilaiden kohtaukset loppuneet. Teho on kuitenkin usein ollut vain lyhytaikainen.

Julkisessa keskustelussa asiat menevät joskus sekaisin: ekonomisti alkaa kertoa arvoihinsa pohjautuvia tavoitteita, toisaalta poliitikko alkaa painottaa keinoja sen sijaan, että puhuisi tavoitteista.
Tauriini on tärkeä keholle, koska se on osa siitä järjestelmästä joka pitää yllä elinten ja solun funktioita. Tauriinilla on kyky stabilisoida solujen nestetasapainoa ja kyky omata antioksidanttivaikutuksia ja sitä on suhteellisen runsaasti sydänlihaksessa. Tauriini voi olla hyödyllinen ravintolisä kestävyystyyppisissä harjoituksissa. Tutkimuksissa pyöräilijät ja juoksijat pystyivät suorittamaan pitempiä matkoja vähemmällä väsymisellä kuin ilman tauriinia.

Kun muut alat haluavat lausua jotain taloustieteen asioista, taloustietelijät tulevat usein varsin kärkevästi torjuneeksi sen asiantuntemattomana. Yhteiskunnan eri osa-alueet markkinaistuvat jatkuvasti, joten taloustieteen ihmiskäsitys saa loistaa parrasvaloissa jatkossakin. Kun lihas työskentelee äärirajoilla, sen rentoutumiskyky heikkenee. Kramppi syntyy, kun lihaksen normaali supistustila jää päälle. Kouristunut lihas ei saa happea eikä pysty poistamaan kuona-aineita, mistä seuraa kipua. Tauriini auttaa poistamaan kuona-aineita, jotka aiheuttavat lihasten väsymistä. Tauriini suojaa lihassoluja vaurioilta ja oksidatiiviselta stressiltä. Tauriini lisää myös rasvan palamista urheiltaessa ja voi auttaa painonpudotuksessa.

Harmitonta ei ole ihmisten toiminnan ohjailu kannustimilla. Jos koululaisia kannustetaan rahalla opiskeluun, se on heille viesti siitä, että lukeminen ja oppiminen eivät ole sisäisesti arvokkaita asioita, vaan välineitä palkkioiden saamiseksi. Tutkimusten mukaan tällä on vaikutusta kirjojen lukemiseen ja muistamiseen. Tauriini vähentää vahinkoa lihaksille urheiltaessa. Jos nyt kuitenkin lihasongelmia ilmaantuu, kohtuullisuus ja kuntoutus ovat vaihtoehtoina varteenotettavampia kuin kärsimys ja karaisu. Kohtuullisuudella tarkoitetaan oikein mitoitettuja treenimääriä ja tehoja treenaamisessa. Hyvä lämmittely, nousujohteinen harjoittelumäärien lisäys ja huolellinen palauttava painotus loppuverryttelyineen ja venytyksineen ennaltaehkäisee vaivoja. Kylmän ja vedon välttäminen on huomionarvoinen seikka sekin.
Tauriinia käytetään yleensä 500 - 2000 mg/päivä. 3000 mg päivässä pitäisi tutkimusten mukaan olla turvallinen annos läpi elämän käytettynä. Munuaisvaivoista kärsivien kannattaa testata tauriinia varovasti.

Tauriinia on erityisesti aivoissa, silmissä, sydämessä ja lihaksissa. Tauriini suojelee maksasoluja vapaiden radikaalien ja toksiinien aiheuttamilta vahingoilta. Tauriinilla on monia muitakin terveyshyötyjä kuten sairastumisriskin väheneminen ja urheilusuorituksen paraneminen. Tauriini on hyvin turvallinen ravintolisä.

Romantikot ja muut konservatiivit vaativat paluuta menneisyyteen ja luontoon, koska teollistuminen ja markkinoiden vahvistuminen muokkasi rajusti yhteiskuntaa. Samat asetelmat toistuvat tänään, ne ovat vain uusissa asuissa.

Lähteet:
Soili Semkina, Homo economicus ei ollutkaan valmis: talousjärkeilijä sai tunteet, Kauppalehti Optio 18/2017
http://luontainenterveys.fi/index.php/tuotteet/tauriini/ 
http://ruohikolla.blogspot.fi/2012/04/onko-tauriini-tarpeellista.html 
http://nettipuoskari.blogspot.fi/2005/11/tauriini-elmn-avain.html
https://lihastohtori.wordpress.com/2012/07/24/ravintolisat_ii/ 
http://tauriini-kirjallisuutta.blogspot.fi/2015/09/tauriinista-elintarvikkeissa-valaiseva.html
https://www.healthline.com/nutrition/what-is-taurine
https://www.pippalaukka.fi/fi/ei-urheilua-ilman-jumeja-ja-kramppeja/

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti